Symboly obce

Erb obce
Popis erbu - v červenom štíte po zelenej oblej, zlatou šikmou niťovou mrežou preloženej pažiti, strieborný jeleň v skoku v zlatej zbroji. Motív erbu obce pochádza z obecnej pečate poslednej tretiny 18. storočia, kedy vznikla potreba vydávať rozličné hlásenia a iné dokumenty z činnosti samosprávy.

Lastovce vo svojom symbole nesiahli tak ako v priľahlých dedinách po poľnohospodárskom motíve, ani nemali symbol vyjadrujúci ich zamestnanie. Inšpiráciou im boli prírodné špecifiká. Symbol obce - jeleň v skoku na pahorku - nachádzame na pečati z roku 1786, kde kruhopis obsahuje nasledovné - Lasztoc...1786

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk