Spoločenské akcie

Október - mesiac úcty starším
Z množstva akcií, ktoré obec robí pre svojich občanov, sa veľkej obľube teší posedenie so seniormi. V mesiaci

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk