Cirkev

Nachádzajú sa tu tri sakrálne stavby - kalvínsky kostol, grécko-katolícky kostol zasvätený sviatku Nanebovstúpenia Panny Márie a kostol rímsko-katolíckej cirkvi zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Najznámejšou stavbou v obci je azda jednopodlažný kaštieľ z 18. storočia.

V Lastovciach tvoria zo stránky konfesijnej väčšinu veriaci rímsko-katolíckeho vierovyznania, za nimi nasledujú príslušníci grécko-katolíckej cirkvi, tretí v poradí sú veriaci hlásiaci sa k reformovanej kresťanskej cirkvi.

Kaštieľ a kostoly
V prvej polovici 18.storočia dala rodina Semereovcov v Lastovciach postaviť neskorobarokový kaštieľ. Ten bol neskôr (1910) opravený a prestavaný. Kaštieľ je jednopodlažná stavba so stredným veľkým a nárožnými menšími rizalitmi. Nárožné rizality opakujú motív nárožných veží slovenských renesančných kaštieľov a sú kryté konkávno-konvexnými kupolovitými strechami. Stredný rizalit je zakončený tampanónom a krytý dvojstupňovou stanovou strechou. Na segmentovanom portáli bol uvedený letopočet opravy. Manzardová strecha má vikiere. Miestnosti v kaštieli majú rovné stropy.

Kaštieľ v Lastovciach
Najstaršou sakrálnou stavbou je kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1795. Je postavený v klasicistickom štýle s retardáciou barokových prvkov tolerančných kostolov. V roku 1950 bol opravený. Grécko-katolícky kostol Nanebovstúpenia Pána a bol postavený v roku 1833 v štýle tereziánskeho baroka. Má predstavanú vežu, pilastre a barokovú kupolu .Oltár s ikonostasom je z druhej polovice 19.storočia. Bočný obraz Ježiša Krista na Olivovej hore je z čias výstavby kostola. Rímsko-katolícky kostol bol postavený v rokoch 1846-1866 v neskoro klasicistickom slohu. Je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Po požiari v roku 1886 bol obnovený a v roku 1905 opravený. Má iluzívnu maľbu z čias výstavby kostola. Socha sv. Michala Archanjela nie je pôvodná.

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk