Kultúra


Týždeň slovenských knižníc v Lastovciach

Deň 25. marec 2009 patril v obecnej knižnici deťom. Obecná knižnica v spolupráci so ŠK pripravili pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc vydarenú akciu Kniha je priateľ človeka – si aj ty priateľom svojej knihy?
Akcia prebehla pod záštitou starostu obce Mgr. Michala Hrinka.
Deti spontánne hovorili o knihách, ktoré sa im najviac páčili, o obľúbených knižných hrdinoch i dobách kráľov, princezien a sedemhlavých drakov. Preniesli sa do čias Husiarky Hanky z knihy Vladimíra Názora , rozprávali o jej smutnom životnom príbehu, ktorý sa končí tak ako v každej rozprávke – rozprávkovo šťastne.
Nakoniec si deti vymysleli svoju vlastnú rozprávku, rozprávku humorne ladenú z prostredia školy.

Záver posedenia tvorila prezentácia v prednese básní Kristy Bendovej. Spokojnosť na tvárach detí svedčila o úspechu posedenia s obľúbenou knihou.

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk