Dokumenty

Zmluvy
rar Zmluva č.42
rar Zmluva č.43
rar Zmluva č.44
rar Zmluva č.45
rar Zmluva č.46
rar Zmluva č.47
rar Zmluva č.48
rar Zmluva č.49
rar Zmluva č.50
rar Zmluva č.52
rar Zmluva č.53
rar Zmluva č.54
rar Zmluva č.55
zip Zmluva č.56
zip Zmluva č.57
jpg Zmluva č.58
jpg Zmluva č.59
zip Zmluva č.60
zip Zmluva č.61
zip Zmluva č.62
zip Zmluva č.63
zip Zmluva č.64
zip Zmluva č.65
zip Zmluva č.66
zip Zmluva č.67
zip Zmluva č.68
zip Zmluva č.69
zip Zmluva č.70
zip Zmluva č.71
zip Zmluva č.72
zip Zmluva č.73
zip Zmluva č.74
zip Zmluva č.75
zip Zmluva č.76
jpg Zmluva č.77
rar Zmluva č.78
zip Zmluva č.79
zip Zmluva č.80
zip Zmluva č.81
zip Zmluva č.82
zip Zmluva č.83
zip Zmluva č.84
zip Zmluva č.85
zip Zmluva č.86
zip Zmluva č.87
zip Zmluva č.88
zip Zmluva č.89
zip Zmluva č.90
zip Zmluva č.91
jpg Zmluva č.92
jpg Zmluva č.93
rar Zmluva č.94
rar Zmluva č.95
rar Zmluva č.96
rar Zmluva č.97
zip Zmluva č.98
zip Zmluva č.99
zip Zmluva č.100
zip Zmluva č.101
rar Zmluva č.102
rar Zmluva č.103
rar Zmluva č.104
rar Zmluva č.105
rar Zmluva č.106
rar Zmluva č.107
rar Zmluva č.108
zip Zmluva č.109
zip Zmluva č.110
zip Zmluva č.111
zip Zmluva č.112
zip Zmluva č.113
zip Zmluva č.114
zip Zmluva č.115
rar Zmluva č.116
zip Zmluva č.117
jpg Zmluva č.118
zip Zmluva č.119
zip Zmluva č.120
zip Zmluva č.121
zip Zmluva č.122
zip Zmluva č.123
zip Zmluva č.124
zip Zmluva č.125
zip Zmluva č.126
zip Zmluva č.127
zip Zmluva č.128
zip Zmluva č.129
zip Zmluva č.130
zip Zmluva č.131
zip Zmluva č.132
zip Zmluva č.133
zip Zmluva č.134
zip Zmluva č.135
zip Zmluva č.136
zip Zmluva č.137
zip Zmluva č.138
zip Zmluva č.139
zip Zmluva č.140
zip Zmluva č.141
zip Zmluva č.142
zip Zmluva č.143
zip Zmluva č.144
zip Zmluva č.145
zip Zmluva č.146
zip Zmluva č.147
zip Zmluva č.148
zip Zmluva č.149
zip Zmluva č.150
zip Zmluva č.151
zip Zmluva č.152
zip Zmluva č.153
zip Zmluva č.154
zip Zmluva č.155
zip Zmluva č.156
zip Zmluva č.157
zip Zmluva č.158
zip Zmluva č.159
zip Zmluva č.160
zip Zmluva č.161
zip Zmluva č.162
zip Zmluva č.163 / dodatok
zip Zmluva č.164 / dodatok
zip Zmluva č.165 / dodatok
zip Zmluva č.166
zip Zmluva č.167
zip Zmluva č.168 / dodatok
zip Zmluva č.169
zip Zmluva č.170
zip Zmluva č.171
zip Zmluva č.172
zip Zmluva č.173
zip Zmluva č.174
zip Zmluva č.175
zip Zmluva č.176
zip Zmluva č.177
zip Zmluva č.178
zip Zmluva č.179 / dodatok
zip Zmluva č.180
zip Zmluva č.181
zip Zmluva č.182
zip Zmluva č.183
zip Zmluva č.184
jpg Zmluva č.185
zip Zmluva č.186
zip Zmluva č.187
zip Zmluva č.188
zip Zmluva č.189
zip Zmluva č.190
zip Zmluva č.191
zip Zmluva č.192 - dodatok
zip Zmluva č.193
zip Zmluva č.194
zip Zmluva č.195
zip Zmluva č.196
jpg Zmluva č.197 - dodatok
zip Zmluva č.198
zip Zmluva č.199
zip Zmluva č.200
zip Zmluva č.201
zip Zmluva č.202 - dodatok
zip Zmluva č.203
zip Zmluva č.204 - dodatok
zip Zmluva č.205 - dodatok
zip Zmluva č.206
zip Zmluva č.207
zip Zmluva č.208
zip Zmluva č. 209
zip Zmluva č.210
zip Zmluva č.211
zip Zmluva č.212
zip Zmluva č.213
jpg Zmluva č.214
zip Zmluva č.215
zip Zmluva č.216
zip Zmluva č.217 - dodatok
zip Zmluva č.218
zip Zmluva č.219
jpg Zmluva č.220 - dohoda o ukonceni
zip Zmluva č.221
zip Zmluva č.222
zip Zmluva č.223
zip Zmluva č.224 - dodatok
zip Zmluva č.225
zip Zmluva č. 226 1/2
zip Zmluva č.226 2/2
zip Zmluva č.227
zip Zmluva č.228
zip Zmluva č.229
zip Zmluva č.230
zip Zmluva č.231
zip Zmluva č.232
zip Zmluva č.233
zip Zmluva č.234
zip Zmluva č.235
zip Zmluva č.236
zip Zmluva č.237
zip Zmluva č.238
zip Zmluva č.239
zip Zmluva č.240
zip Zmluva č.241
zip Zmluva č.242
zip Zmluva č.243
zip Zmluva č.244
zip Zmluva č.245
zip Zmluva č.246 - dodatok
zip Zmluva č.247 - dodatok
zip Zmluva č.248 - dodatok č.2
zip Zmluva č.249 - dodatok
zip Zmluva č.250
zip Zmluva č.251 - dodatok
zip Zmluva č.252 - dodatok
zip Zmluva č.253
zip Zmluva č.254
zip Zmluva č.255
Ostatné
doc Výberové konanie - pedagogicky asistent
zip Dohoda o menších obecných službách
zip Dohoda o poskytovaní údajov pre SP
zip Zmluva č.85
zip Zmluva č.131
jpg hodnotenie NIS SR
docx Výberové konanie na riaditeľku MŠ
jpg pozvanka
jpg info_tabula2
jpg info_tabula3
jpg info_tabula
jpg pozvanka2017
zip Výzva - kanalizácia II. etapa
jpg pozvanka2018
zip Registracia_chovu_osipanych
jpg Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2018
jpg info_agentura
jpg VK1
jpg VK2
Výročné dokumenty
doc Záverečný účet obce Lastovce za rok 2012
rar Záverečný účet obce Lastovce za rok 2014
zip Stanovisko hlavného kontrolóra k závereč. účtu 2015
zip Záverečný účet obce Lastovce za rok 2015
doc Záverečný účet obce Lastovce za rok 2016
zip Záverečný účet obce Lastovce za rok 2017
doc Záverečný účet obce Lastovce za rok 2018
doc Výročná správa obce 2012
doc Výročná správa 2014
zip Výročná správa obce 2015
doc Návrh rozpočtu 2015p
doc Návrh rozpočtu 2015v
zip Návrh rozpočtu 2016
zip Návrh rozpočtu 2017
zip Návrh rozpočtu 2018
zip Návrh rozpočtu 2019
Dokumenty vydané obcou
Všeobecne záväzné nariadenia
doc VZN 1/2016 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
docx VZN 2/2016 o miestnom poplatku za KO a DSO
doc VZN 3/2016 o vylepovani volebných plagátov
docx VZN 4/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi
rar balik VZN pre rok 2015
zip VZN č. 13/2015
doc VZN k daniam 2015
doc VZN dane
doc Poziarny poriadok obce Lastovce
doc VZN - ZS, MS a SJ
doc VZN o zasadach hospodarenia
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
doc Balik VZN
docx Návrh VZN k odpadom
docx Návrh VZN k trhovým miestam
docx Návrh VZN k pravidlám predaja
docx Návrh VZN k k plneniu povinnej školskej dochádzky
doc Rokovací poriadok obce
doc návrh VZN o organizácii miestneho referenda
zip VZN 14/2015 Požiarny poriadok obce
zip Návrh VZN na rok 2019
Ropočet obce
doc Rozpočet obce na r. 2013
doc Rozpočet obce na r. 2013
pdf Návrh rozpočtu na r. 2014

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk