O obci

Obec Lastovce sa nachádza v Podslanskej pahorkatine na juhovýchode východného Slovenska v regióne Zemplína, v okrese Trebišov. Leží v nadmorskej výške 175 m.n.m. Povrch chotára je pokrytý sprašo-vými uloženinami. V severo-západnej časti obce sa nachádza ložisko bentonitov. Územie, v ktorom sa obec nachádza patrí k najteplejším na Slovensku(priemerné teploty - január 3 až 4*C, v júli 20 až 21*C)Priemerné ročné zrážky sa pohybujú od 550 do700 mm.

Dnes v obci žije 1065 obyvateľov a priemerný vek obyvateľstva je 35 rokov.

Občania profesijne pôsobia v rôznych oblastiach, avšak počet nezamestnaných tvorí cca 40 %,čo je vzhľadom na ekonomickú situáciu v regióne jav bežný v porovnaní s okolitými sídlami. Obyvateľstvo obce sa hlási vo veľkej miere k slovenskej národnosti.
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:
obeclastovce@gmail.com


Zmluvy, objednávky a faktúry nájdete v sekcii "Samospráva -> Dokumenty" a na stránke www.rzof.sk/lastovce

Firmy v obci
Podnikajte v obci

Úradné hodiny

Pondelok
07.30 hod. - 15.30 hod.
Utorok
07.30 hod. - 15.30 hod.
Streda
07.30 hod. - 15.30 hod.
Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok
07.30 hod. - 13.00 hod.

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk